6.07.2023 год. у 19 часова одржаће се концерт студената ФИЛУМ-а Катедре за клавир.

Класа : Сања Луковац, ванредни професор