Предложена идејна решења за мурал на фасади куће Ђуре Јакшића.

Изложена су у галерији Ђуре Јакшића. Гласају публика и стручна комисија.

ФИЛУМ