8.06.2023 год. у 14 часова у Галерији “Ђуре Јакшића” одржан је концерт награђених ученика Музичке школе ,,др Милоје Милојевић” из класа професора : Сузане Рачић, Снежане Рачић и Иване Илић. Том приликом су изведене сонатине, прелудијуми, менуети, сонате, двогласне инвенције, прелудијуми и фуге, етиде, ноктурна и игре познатих аутора.

Ученици Музичке школе ,, др Милоје Милојевић”