Студенти флауте Музичке академије Универзитета Црне Горе, из класе проф. мр Марије Ђурђевић Илић, одржали су концерт 20.04.2023 год. у Галерији “Ђуре Јакшића”.

Студенти Музичке академије Универзитета Црне Горе

На програму су изведена дела: Телемана, Баха, Моцарта, Пуланка, Карг-Елерта, Гацовица, Боца и Маровића.