28.12.2022 год. у Галерији “Ђуре Јакшића” одржан је концерт студената Катедре за гудачке инструменте.

Наступили су студенти из класа :

  • др ум. Наташе Петровић, редовни професор
  • мр Срђана Стошића, редовни професор
  • мр Милутина Младеновића, редовни професор
  • мр Јелене Роквић, ванредни професор
  • мр Александре Милановић, доцент

Клавирска сарадња :

Јелена Ивановић, самостални уметнички сарадник

Невена Глигорић, виши уметнички сарадник

др ум. Сања Четровић, уметнички сарадник

На програму су се изводила дела : Р. КЛАРКА, Л. БОКЕРИНИЈА, Г. Ф. ХЕНДЛА, В. А. МОЦАРТА, Ф. МЕНДЕЛСОНА, Ј. БРАМСА, А. ГЛАЗУНОВА, П. ХИНДЕМИТА, Л. ВАН БЕТОВЕНА, А. МИШЕКА, Д. ПОПЕРА. Ф. ШУБЕРТА, С. ФРАНКА.