15.11.2023 год у 19.30 часова у нашој галерији, отворена је изложба Миладина Отовића, доктора уметности из Краљева. Са акцентом на монументалности, са јаком везом и упориштем у архитектури, доктор уметности кроз фигурацију развија однос према слици као медију. Вишезначност наратива, који почива на мистици и филозофском, приближио је гледаоцу, изражавајући истовремено, колоритом и академским приступом, почаст старим мајсторима.

Приврженост вредностима сликарства старих мајстора, вишеслојност и вишезначност наративних и ликовних порука, мистицизам и гротескно у савременом добу, само су неке карактеристике сликарства уметника, о којима је на отварању изложбе разговарала и над којима је промишљала публика, подстакнута тумачењима аутора и критике. Фигурацијом, наративношћу, Миладин Отовић, наставља традицију српског сликарства, будући да се школовао и звање доктора уметности стекао вођен сећањем на великане Ђорђа и Велизара Крстића, као и заштитника галерије у којој излаже у Крагујевцу, Ђуре Јакшића.

Модернистичка схватања и визије уклопљене су у оквир академског, судећи по односу према фигури, волумену, просторности. То двоје помирио је уметник у жељи да споји физичко и духовно, реално и надреално.