У Галерији ” Ђуре Јакшића ” 10.04.2023 год. предстаљена је књига изабраних и нових песама Верољуба Вукашиновића, песника и директора Народне библиотеке ” Јефимија ” у Трстенику. Ово је петнаеста књига вишеструко награђиваног песника.

Овај избор чини 100 изабраних песама из свих претходних књига овог аутора и 12 нових песама. Настао је из потребе да се песме које су објављиване у појединачним збиркама током протекле три деценије тематски и мотивски структурирају и уклопе у целину једне књиге. Инспирацију за своје дело песник налази у природи, народном фолклору и најдубљим људским осећањима. О књизи је, поред аутора, говорио и писац и књижевни критичар, Александар Б. Лаковић.