8.03.2023 god. У ГАЛЕРИЈИ “ЂУРЕ ЈАКШИЋА” ОТВОРЕНА ЈЕ ИЗЛОЖБА АРХИТЕКТОНСКИХ ПРОЈЕКАТА .

Архитектонске структуре повезују склопове објеката на свим нивоима у процесу дизајна, кроз интеграцију различитих методолошких приступа како би се постигло естетски вредно архитекстонско решење.

Представљене архитектонске структуре ауторки Сање Дрвенице, Иване Павловић и Јелене Атанасијевић, указују да различитим пројектантским вештинама, применом материјализације и обликовања могу да се квалитетно и јасно дефинишу архитектонска решења склопова и подсклопова објеката.

Теме су различите и односе се на пројектовање стамбених, пословних, комерцијаних и уметничких структура. Већина ауторских решења су реализована у последњих пар година са основном идејом да се испоштују стандарди у струци, а да се креативним приступом постигну естетски вредна решења.